Obravnavana hiša je dokaj velika zidana gorenjska enonadstropna hiša. Po ustnem poročilu Vide Detela, ki je v hiši živela v letih 1921-2005, je bila hiša zgrajena v poznem 18. stoletju in je prvotno imela zidano pritličje in leseno zgornje nadstropje z gankom.

V njej je bila na začetku 19. stoletja dobska enorazredna šola. Ko je bilo leta 1822 zgrajeno novo šolsko poslopje, jo je kupil novi lastnik, od katerega jo je v poznih 60. letih 19. stoletja kupil Franc Iglič – Milajzen. Z ženo Barbaro sta imela edinko Adelo (roj. 1864), s katero se je poročil Karel Detela, ki je v Dob prišel iz Moravč. Karel je bil pobudnik organiziranega gasilstva v Dobu in brat pisatelja Frana Detele, katerega pohištvo se nahaja v »Hiši 1797«. Družina se je ukvarjala s trgovsko in gostinsko dejavnostjo. Imela sta 4 sinove.

Adela Iglič / Detela je živela precej gosposko življenje in v hiši je dostikrat gostila mlade intelektualce, sošolce sinov Karla in Stanka, ki sta študirala na Dunaju. Med drugimi sta v hišo zahajala slikar Hinko Smrekar in operni pevec Julij Betetto. Sin Ivo Detela je ob smrti matere leta 1908 prekinil šolanje na gimnaziji v Ljubljani in se vrnil v Dob, kjer je prevzel kmetovanje, trgovino in gostilno.

Ivo Detela je bil za dobskega župana izvoljen leta 1927 in nato še enkrat leta 1933. To službo je opravljal vse do nemške okupacije. V tem času je bil županov urad v obravnavani hiši, županovo pisarno je označevala tabla poleg glavnega vhoda.

Med dosežki županovanja Iva Detele je nova osnovna šola, ki je bila zgrajena leta 1936, zanjo pa si je prizadeval od samega začetka županovanja in je bila ob otvoritvi najsodobnejša v Sloveniji. Ivo Detela je tudi zgradil stari most čez Račo pri Močilniku, skrbel je za vzdrževanje cest in regulacijo vodotokov. Bil je mediator in je dosti sporov razrešil, da niso končali na sodišču. Sprte stranke je vodil v občinsko pisarno ob nedeljah po maši. Konec 30. let 20. stoletja je družina končala trgovinsko in gostinsko dejavnost.

Zadnja iz družine, ki je živela v hiši, je bila Vida Detela, hči Iva Detele, ki je umrla leta 2005. Vida Detela je v Dobu 60 let poučevala verouk in bila tako dobro znana generacijam Dobljanov. Leta 1999 je Vida Detela hišo z izročilno pogodbo zapustila Andreji Osredkar, hčeri svoje sestre Barice Pollak, rojene Detela. Leta 2019 sta hišo s pripadajočim dvoriščem in gospodarskim poslopjem kupila arhitektka Mateja Panter in igralec ter producent Franci Kek.

Hiša na Ulici 7. avgusta 28 je ena najstarejših še stoječih domačij v Dobu in tudi ena redkih, ki s svojim tradicionalnim videzom obuja starosvetno podobo vasi Dob, kakršna je bila nekoč. Hkrati predstavlja pomemben spomenik lokalne zgodovine več kot dveh stoletij.