Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund. 

O projektu "HIŠA 1797"

Platforma za povezovanje in skupen nastop na trgu turistične ponudbe

Leta 2019 je bil projekt »Hiša 1797« izbran na Javnem pozivu za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija temelji na prenovi arhitekturne dediščine gosposke podeželske hiše iz leta 1797 za turistični namen, pri čemer smo skupaj s partnerji in sodelavci hiši dodali novo inovativno vsebino in jo namenili javnemu prostoru. Partnerja projekta sta Osnovna šola Dob in Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale. V projekt so aktivno vključene tudi ranljive skupine, od otrok do starostnikov. Preko 500 otrok osnovnih šol šestih občin (OŠ Dob, OŠ Trzin, OŠ Mengeš, OŠ Komenda-Moste, OŠ Vodice, OŠ Pirniče) je napisalo zgodbe, v katere so vključili znamenitosti njihove občine (več v poglavju 8 – Izbrane zgodbe otrok). 250 starostnikov občin Domžale, Trzin, Mengeš, Komenda, Vodice in Medvode se je preko delavnic srečalo z ornamenti Jožeta Karlovška.

»Hiša 1797« je namenjena bivanju turistov in promociji širšega območja Doba: je stičišče povezav lokalnih proizvajalcev in lokalne turistične ponudbe. Obiskovalci prenovljene »Hiše 1797« lahko doživijo izkustva glavnih slovenskih turističnih atributov – in to kar v okolici Doba. V lokalnem merilu in okolju lahko na novi turistični poti »Slovenija tu« spoznajo pomembne atribute slovenskega turizma – kraške pojave v Železni in Babji jami, obiščejo in zajahajo lipicance v Pedagoško raziskovalnem centru za konjerejo Krumperk in obiščejo  čebelarsko pot v parku pod Močilnikom ob učnem čebelnjaku.

Projekt obsega tudi ureditev notranjosti hiše, kjer se lahko obiskovalci predajo nostalgiji ob ogledu galerije s starimi predmeti, evidentiranimi v hiši ter na muzejski razstavi zgodovinskih artiklov kobilarne Lipica spoznajo kaj novega o lipicancih. V salonu so predstavljeni lokalni proizvodi iz medu, zelišč, predmeti z ornamenti ter izdelki kmetijske ekološke pridelave (več v poglavju 5 – Ponudba lokalnih proizvodov).

»Hiša 1797« po prenovi predstavlja platformo za skupni nastop različnih lokalnih ponudnikov na trgu.